Sådan gør du, når tvangsopløsningen rammer

Sådan håndterer du en henvendelse omkring tvangsopløsning

Når man som virksomhed modtager en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen omkring tvangsopløsning, kan det skyldes flere forskellige årsager. Stiftelse og drift af en virksomhed skal ske i henhold til selskabslovgivningen og bliver denne ikke overholdt, kan opløsningen af firmaet blive en realitet. Der er flere forskellige måder at håndtere måder at håndtere situationen på. Vores rekommendation er at kontakte en advokat og sammen gennemgå dine muligheder som virksomhedsejer. Der vil i få overblik over hvilke regler der gør sig gældende, i din individuelle situation. Vi har her noteret hvilke krav som skal overholdes, for at undgå en tvangsopløsning. 

 

Årsager til mulig tvangsopløsning: 

1. Selskabet ledes ikke efter lovgivningen eller selskabets egne vedtægter
2. Selskabet er revisionspligtigt, men har ikke oplyst en revisor
3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen
4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

Er der ét eller flere af disse krav som ikke bliver overholdt indenfor en virksomhed, er det begrundelse nok for Erhvervsstyrelsen til at anmode Skifteretten om en tvangsopløsning. 

Henvendelsen er modtaget, hvad gør jeg fremadrettet? 

Fra at du modtager henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen, går der en periode på 3 måneder, hvor de i samarbejde med Skifteretten, vil behandle din sag. Da Erhvervsstyrelsen gerne ser at din forretning kan få lov, til at forsætte sin daglige drift, vil ejeren/ejerne af virksomheden modtage en tidsfrist på 3 måneder til at udbedre deres overtrædelser.

  • Solvente virksomheder:

    Indenfor denne tidsperiode vil det også være muligt at søge om genoptagelse, hvis firmaet er solvent. Dvs. hvis firmaet har flere aktiver end passiver og er i stand til at betale kreditorer, leverandører, banken, SKAT etc. 

    En anden mulighed for en solvent virksomhed, vil være likvidation. I dette tilfælde vil der hyres en likvidator til at sælge ud af virksomhedens aktiver og tilbagebetale misligholdte kreditorer. Når alt selskabets økonomiske udforståender er håndteret, vil resten af aktiverne tilfalde ejeren/ejerne af virksomheden. Likvidator skal godkende genoptagelse af den normale drift på en generalforsamling, men er ikke nødsaget til at gøre dette. Det anbefales derfor altid at tage sagen alvorligt og reagere øjeblikkeligt ved modtagelse af en sådan henvendelse

 

  • Insolvente virksomheder: 

    Er firmaet derimod insolvent og har større gæld end formue, vil en likvidation eller genoptagelse ikke være en mulighed. Der vil reglerne for konkurs i stedet gøre sig gældende og denne proces vil skulle sættes i gang. Man bliver ikke bare meldt konkurs men indgiver i stedet en begæring som ejer, eller som udforstående tredjepart med penge til gode i virksomheden. Sagsomkostninger ved konkurs dækkes enten ved brug af selskabets egne midler, helt elller delvist af Staten. 

 

Vi anbefaler altid at inkludere professionelle fagfolk i din sag. På den måde kan du føle dig sikker på, at du og din virksomhed, er i trygge og kvalificerede hænder. 

Vil du vide mere om dine muligheder når tvangsopløsningen rammer, så læs med her: genoptagelse